Leczenie stwardnienia rozsianego komórkami macierzystymi

Przyczynowe leczenia stwardnienia rozsianego, czyli leczenie mające na celu rozwiązanie konkretnej przyczyny choroby nie jest praktykowane, ponieważ niemożliwe jest określenie konkretnego patogenu.

komroki-macierzyste

W związku z tym stosuje się terapię której głównymi celami są:

– zapobieganie i zmniejszanie nasilenia zaostrzeń;
– leczenie objawowe w celu wyeliminowania objawów, wpływając niekorzystnie na zdolności pacjenta do prowadzenia normalnego życie.

W trakcie leczenia stwardnienia rozsianego wykorzystywane są leki takie jak plazmaferezy, glikokortykosteroidy, Copaxone, adrenokortykotropina, biostymulatory, witamina B i innych leki czy suplementy takie jak Immunomodulin.

Jedną z najbardziej skutecznych metod walki z podstępem choroby – leczenie stwardnienia rozsianego za pomocą komórek macierzystych. Jest to postępowa i efektywna metoda oferowana dziś w wielu klinikach. Powoduje ona:

– przywrócenie i odbudowę mieliny, a wraz z nim prędkość transmisji normalnego impuls nerwowego;
– regenerację rdzenia kręgowego komórek nerwowych i mózgu w obszarach tkanki w której powstały blizny;
– normalizacje układu odpornościowego z zakończeniem autoimmunologicznych “ataków” ze strony układu nerwowego.

We wczesnym stadium choroby można leczyć MS z silnym regeneracyjnym potencjałem komórek macierzystych. Metoda leczenia stwardnienia rozsianego komórkami macierzystymi charakteryzuje się osiągnięciem dobrych wyników: W każdym z przypadków, działanie substancji terapeutycznej, zapewnia stabilną remisję. W wyniku terapii pacjent odzyskuje zdolności motoryczne i funkcji motoryczne, umiejętność całkowitego dbania o siebie, aby poruszać się niezależnie, innymi słowy – zdolność do życia pełni życia.

Procedura leczenia SM z komórek macierzystych

Szczególny sposób leczenia dobiera się w zależności od formy SM, i stopnia ciężkości choroby. Procedurę leczenia SM komórkami macierzystymi prowadzi się w kilku etapach.

W pierwszym etapie zabieg wykonuje się przy użyciu leków, wspomnianych już wyżej czyli – plazmaferezy, Copaxone lub innych np. immunomodulin który według chorych powoduje znacząca poprawę w sprawności – w zależności od postaci stwardnienia rozsianego, specyfiki choroby i innych czynników.

Głównym celem w pierwszym etapie postępowania – jest zmniejszenie procesu destrukcji mieliny i łagodzenia procesów immunologicznych.

W drugim i trzecim etapie, a jeżeli jest to konieczne, w czwartym etapie leczenia stwardnienia rozsianego, przeszczep komórek macierzystych jest wykonywane. Jest to przeszczep mezenchymalny komórek macierzystych wyizolowanych z biomateriałów pacjenta – szpiku kostnego i tkanki tłuszczowej.

Zabiegi przeszczepu są przeprowadzane w odstępach miesięcznych. Zazwyczaj w trakcie jednej procedury w komórkach krwi pacjenta podaje się w ilości od około 1 miliona do 1 kg ciała pacjenta (na przykład, niezbędne jest wprowadzenie 70 milionów komórek u pacjenta o masie ciała 70 kg). Nawet w krótkim czasie pacjent wykazuje oznaki poprawy organizmu związane z normalizacją przyjmowania i przekazywania impulsów nerwowych i przywracania populacji neuronów.

Po 1,5-2 miesięcy poprawia się równowaga, następuje przywrócenie wrażliwości, poprawia się stan psychiczny.

W ciągu 3-4 miesięcy chory powraca do normalnego chodu, odzyskuje pamieć, zanika podwójne widzenie.

W ciągu roku, hamuje się tworzenie nowych obszarów demielinizacji i nowych blizn.
Przychodzi remisja. Znikają zaburzenia neurologiczne, odzyskuje się pamięć, pokonuje przewlekłe objawy zmęczenia. Całkowicie przywraca się sprawność w mowie. Efekt terapeutyczny osiąga się na wiele lat, w zależności od trybu życia pacjenta (brak nałogów, itp).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s